Co je to ten nový cirkus?

„Blízkost a dotyky divadla s cirkusem, klaunským divadlem a akrobatickým uměním jsou odvěké. Programově o ně usilovali divadelní reformátoři od přelomu 19. a 20. století. Fascinovala je i možnost nového uspořádání divadelního prostoru, režijního řešení i nového vztahu k divákovi,“ napsal divadelní analytik Jan Dvořák pro časopis Orghast v roce 2005.

  • Nový nebo také současný cirkus se dá jednoduše vysvětlit jako spojení divadelních principů s těmi cirkusovými. Počátky takto nazvaného žánru se oficiálněji datují do 70. let minulého století, kdy se začal rozvíjet ve Francii. Odtud pak inspiroval další země.
  • Přístup k tradičnímu cirkusu a jeho umění, zejména akrobacii, se totiž velmi měnil. Například meziválečná divadelní avantgarda považovala cirkus za spásu, podle Dvořáka přímo za „ryzejší umění než divadlo, které je mrtvé a zbytečné.“

„Cirkus je jen a jen divadlo skutečností. Cirkus je stále mlád se svou tuhou uměleckou kázní, divadlo je vyšeptalé se stařeckou perversí.“

Jindřich Honzl, 1924

  • Francouzské vlny nového cirkusu v 70. letech měly vliv třeba na tvorbu Bolka Polívky.
  • Naprosto zásadní byl vznik českého Cirkusu Alfred ve skutečném stanu, o což se zasloužili Ctibor Turba a Jan Kratochvíl. V Praze roku 1974 uvedli inscenaci Klaunérie.
  • Dalším takto zásadním počinem bylo Polívkovo nastudování Pezza versus Čorba (1975) v manéži brněnského Domu umění, kde tehdy působila Husa na provázku.
  • V podpoře tohoto žánru sehrál v Česku festival Letní Letná, festival zaměřen výhradně na nový cirkus, který letos oslaví patnáctý ročník.
  • Každý soubor volí jinou složku, která je pro něj klíčová. Proto mezi vlnu nového cirkusu patří kromě Cirku La Putyka i soubor VOSTO5, který se specializuje na trend moderní klauniády a nejrůznějších dalších parodických prvků.
  • O současný úspěch a rozmach nového cirkusu se postaral zejména principál Cirku La Putyka Rostislav Novák ml., který svou společnost založil roku 2009. V současné době mají na repertoáru deset stálých inscenací, ke kterým ještě vznikají mimořádné projekty se zahraničními tvůrci. Vloni například pro festival Letní Letná vytvořili inscenaci Hit – Tell the difference spolu s rwandskými akrobaty. Pravidelně také vyráží na festivaly v zahraničí.
  • V roce 2010 také vzniklo centrum Cirqueon, které se věnuje lekcím akrobacie od malých dětí až po dospělé.

Napsat komentář