Historické okénko: Bendelmayerova slévárna a její cesta ke kulturnímu centru

Ve dvoře činžovního domu v dnešní ulici Komunardů 30 vznikla roku 1908 hala s moderním železobetonovým stropem. Postavila ji firma B. Hollmann a spol., aby v ní mohl František Richter vyrábět hevery. Tato část budovy byla po Sametové revoluci navrácena v restituci Richardu Balousovi, který se rozhodl vybudovat v ní multižánrové kulturní centrum.

Dokoupil prostor vedlejší továrny, tedy slévárny Karla Bendelmayera, proto je nutno něco málo říci i o té. Vybudována byla ve stejné době jako Richterova sousední zámečnická dílna, tedy v letech 1906-1907. Ještě předtím na místě slévárny stála koželužna Samuela Brilla, který potřeboval svůj závod přesunout blíže železnici.

Koželužnu tedy dle plánů architekta Františka Šafaříka Bendelmayer předělal ve slévárnu. V roce 1920 byl pak dům upraven pro firmu Pražská metalurgie podle návrhu stavitele Jaroslava Vorlíčka, který ho také uskutečnil. Slévárna fungovala ještě od nedávné doby – na konci 20. století tu působila tlaková slévárna závodů ČKD.

Původní objekt LaFabriky © Archiv ateliéru KAVA

Jak jsem již zmínila, objekt Richterovy zámečnické dílny v restituci získal Richard Balous, který inicioval přeměnu celého areálu. Ve spojení s architektonickým ateliérem KAVA vytvořil koncept multifunkčního centra, kde se dnes již pravidelně odehrává divadelní a hudební program. Zároveň se tu konají workshopy i soukromé akce, které finančně pomáhají chodu celého objektu. Projekt na vizuální podobu dnešní La Fabriky vznikl v roce 2005. Pod vedením architekta Tomáše Novotného, který je spoluzakladatelem ateliéru KAVA, vznikl nejdříve projekt na předělání objektu slévárna. Právě Richardu Balousovi, který na předělání objektu v roce 2005 vyhlásil soutěž, se projekt Novotného nejvíce zalíbil a domluvili se na spolupráci.

 

K původnímu plánu, tedy předělání objektu slévárny, nedošlo. Balous si postup rekonstrukce rozmyslel, ale nerozmyslel si spolupráci s Novotným. Tak začalo předělání holešovické továrny.

Napsat komentář